Hỗ trợ trực tuyến
Codedayroi.Net
© Copyright 2018 Code đây rồi

Thêm live chat Fanpage facebook cho blogspot

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp live chat Fanpage facebook vào blogspot

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Đăng nhập vào blogger.com -> Chủ đề --> Chỉnh sửa HTML, tìm thẻ </body> và thêm toàn bộ đoạn code bên dưới lên trên thẻ vừa tìm
<style>
.support-fixed{background:#F0F3EF;position:fixed;right:30px;bottom:0;z-index:999;overflow:hidden;width:250px;color:#fff;-webkit-transition:all .3s;-moz-transition:all .3s;-ms-transition:all .3s;-o-transition:all .3s;transition:all .3s}
.support-fixed h3{text-transform:uppercase;font-weight:700;font-size:13px;color:#fff;margin:0;background-color:#3B559F;cursor:pointer}
.support-fixed i{background-color:#25449C;padding:15px 15px 12px;color:#fff}
.online-support{position:relative;display:none}
.chat-now{position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;left:0;right:0;text-align:center;color:#ed1c24;cursor:pointer;background:url(https://i.imgur.com/v63RgwJ.jpg) no-repeat center right;background-size:cover}
.chat-now span{display:block;bottom:0;position:absolute;background:#3b559f;padding:5px;color:#fff}
.chat-now img{margin-top:70px}
</style>
<div class="support-fixed">
  <h3><i class="fa fa-facebook" aria-hidden="true"></i> Chat Live Facebook</h3>
   <div class="online-support"> 
    <div 
     class="fb-page" 
     data-href="LinkPage" 
     data-small-header="true" 
     data-height="300" 
     data-width="250" 
     data-tabs="messages" 
     data-adapt-container-width="false" 
     data-hide-cover="false" 
     data-show-facepile="false" 
     data-show-posts="false">
    </div>
    <div class="chat-now">
     <span><strong>Chào bạn, Click để nói chuyện với Codedayroi.net</strong></span>
    </div>

 </div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/*
======================================
[ Facebook Chat ]
======================================
*/
$(document).ready(function(){
  $('.online-support').hide('slow').delay(3000).show('slow');
  $('.support-fixed h3').click(function(e){
   e.stopPropagation();
   $('.online-support').slideToggle();
  });
  $('.online-support').click(function(e){
   e.stopPropagation();
  });
  $(document).click(function(){
   $('.online-support').slideUp();
  });
  $(".chat-now").click(function () {
  $(".chat-now").css("display", "none");
});
});
//]]>
</script>
Tìm LinkPage và thay thành Id fanpgae Fb của bạn nhé
Chúc bạn thành công!

Trần Thanh Bình

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!. Xem thêm về tôi


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!

» Hãy là con người văn minh từ những câu nói

Loading...