Hỗ trợ trực tuyến

Thêm quote Chia sẻ báo giá cho trang web của bạn

Nhìn tiêu đề thì bạn cũng đã biết mình hướng dẫn gì nên mình cũng không phải nói lại nữa
Bắt đầu nhé.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1:  Tìm thẻ đóng </body> và nhập đoạn code bên dưới lên trên nó (bước này dành cho ai chưa thêm API fb, còn thêm rồi thì khỏi thêm nhé)
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &#39;https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.11&amp;appId=375544679461395&#39;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
Bước 2: Nhập đoạn code phía dưới lên trên <div id='fb-root'/> hoặc <div id='fb-root'></div>
<div class='fb-quote'/>
Chúc các bạn thành công!


Trần Thanh Bình

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!. Xem thêm về tôi


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!

» Hãy là con người văn minh từ những câu nói

Loading...