Hỗ trợ trực tuyến
Codedayroi.Net
© Copyright 2018 Code đây rồi

Thêm hộp back top/down cực đẹp cho BloggerNgồi rảnh không biết làm gì nên viết bài chia sẻ cho anh em hộp Back top/down cho Blogger.
Thôi không luyên tha luyên thuyên nữa, bắt tay vào làm nào!

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger rồi vào mục Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Tìm thẻ </body> và dán đoạn code bên dưới lên trên thẻ vừa tìm được
<!-- Back -->
<div class='back-top' title='Back to Top'><i aria-hidden='true' class='fa fa-arrow-up'/></div>
<div class='back-bottom' title='Back to Bottom'><a href='#down'><i aria-hidden='true' class='fa fa-arrow-down'/></a></div>
<script type='text/javascript'>
 $('.back-bottom').click(function(){$('html,body').animate({scrollTop:$("#credit").offset().top},1000);});
  $(window).scroll(function() {
    if ($(this).scrollTop() > 100) {
      $(".back-top").css({
        bottom: "110px"
      });
    } else {
      $(".back-top").css({
        bottom: "70px"
      });
    }
  });
  $(".back-top").click(function() {
    $("html, body").animate({
      scrollTop: 0
    }, 1000);
    return false;
  });
</script>
<script type='text/javascript'>
<script type='text/javascript'>
 $(&#39;.back-bottom&#39;).click(function(){$(&#39;html,body&#39;).animate({scrollTop:$(&quot;#down&quot;).offset().top},1000);});
</script>
Bước 2: Để làm đẹp cho đoạn code này bạn cần sử dụng đoạn CSS sau và dán lên phía trên thẻ ]]></b:skin>
/* Back top/down */
.back-top{z-index:500;width:40px;height:40px;position:fixed;bottom:-100px;right:8px;cursor:pointer;overflow:hidden;font-size:18px;background-color:#7f939d;color:#fff;text-align:center;line-height:38px;border-radius:3px;transition:all .3s ease;box-shadow: 0 2px 4px rgba(34,36,38,0.35);opacity:.9}
.back-bottom{z-index:500;width:40px;height:40px;position:fixed;bottom:7px;right:55px;cursor:pointer;overflow:hidden;font-size:18px;background-color:#7f939d;color:#fff;text-align:center;line-height:40px;border-radius:3px;transition:all .3s ease;box-shadow: 0 2px 4px rgba(34,36,38,0.35);opacity:.9}
.back-top a,.back-bottom a{color:#fff}
.back-top:hover,.back-bottom:hover{background-color:#0EB1F0}
Như vậy là blogger các bạn sẽ trông đẹp và chuyên nghiệp hơn. Chúc các bạn thành công! Hiuhiu

Trần Thanh Bình

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!. Xem thêm về tôi


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!

» Hãy là con người văn minh từ những câu nói

Loading...