Hỗ trợ trực tuyến
Codedayroi.Net
© Copyright 2018 Code đây rồi

Tạo tiện ích thống kê cho blogger

Hello xin chào tất cả các bạn, theo yêu cầu của một số bạn thì hôm nay mình sẽ viết bài hướng dẫn cho các bạn tạo widget như blog mình nhé.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Để tạo widget này các bạn vào Bố cục -> Thêm tiện ích -> Kéo xuống dưới chọn Thống kê blog và chọn kiểu 2 nhé
Bước 2: Tìm đoạn id='Stats1' và thay toàn bộ widget của id='Stats1' thành đoạn code bên dưới
<b:widget id='Stats1' locked='false' title='' type='Stats' version='1'>
      <b:widget-settings>
       <b:widget-setting name='showGraphicalCounter'>false</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='showAnimatedCounter'>false</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='showSparkline'>false</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='sparklineStyle'>BLACK_TRANSPARENT</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='timeRange'>ALL_TIME</b:widget-setting>
      </b:widget-settings>
      <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'><h2><data:title/></h2></b:if>
 <div class='widget-content'>
      <!-- Add the bg color to the header using any of the bg-* classes -->
      <div class='aubout-admin'>
       <div class='admin-image'>
        <img alt='User Avatar' class='img-circle' src='https://i.imgur.com/HmyKG6e.jpg'/>
       </div>
       <!-- /.widget-user-image -->
       <h3 class='admin-username'>Trần Thanh Bình</h3>
       <h5 class='admin-desc'>Designer and Developer</h5>
      </div>
  <!-- Content is going to be visible when data will be fetched from server. -->
  <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_content&quot;' style='display: none;'>
   <!-- Counter and image will be injected later via AJAX call. -->
   <b:if cond='data:showSparkline'>
    <img alt='Sparkline' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_sparkline&quot;' height='30' width='75'/>
   </b:if>
   <span expr:class='&quot;counter-wrapper &quot; + (data:showGraphicalCounter ? &quot;graph-counter-wrapper&quot; : &quot;text-counter-wrapper&quot;)'><a expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_totalCount&quot;'/></span>
   <b:include name='quickedit'/>
  </div>
 </div>
<script type='text/javascript'>
  function postCount(json){
  document.write(&quot;<span class='counts post2'> Tổng bài viết &quot;);
  var count = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
  document.write(&quot;<span class='count all-posts'>&quot; + count + &quot;</span>&quot;);
  document.write(&quot;</span>&quot;)
 }
 function numberOfComments(json){
  document.write(&quot;<span class='counts comment2'> Tổng nhận xét &quot;);
  var count = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
  document.write(&quot;<span class='count all-comments'>&quot; + count + &quot;</span>&quot;);
  document.write(&quot;</span>&quot;)
  }
 </script>
<script src='/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=postCount' type='text/javascript'/>
<script src='/feeds/comments/default?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=numberOfComments'/>
</b:includable>
     </b:widget>
Bước 3: Để đoạn trang trí cho đoạn code trên thì tìm đoạn ]]></b:skin> và dán toàn bộ đoạn css bên dưới lên nó nhé
/* Thong ke */
.aubout-admin{background-color:#f39c12;color:#fff;padding:20px;border-top-right-radius:3px;border-top-left-radius:3px;height:64px}
.admin-image img{width:65px;height:auto;float:left;border-radius:50%}
.admin-username,admin-desc{margin-left:75px}
.admin-username{margin-top:5px;margin-bottom:5px;font-size:25px;font-weight:300}
.admin-desc{margin-top:0;font-size:14px;font-weight:300}
#Stats1{background:#fff!important;padding: 0px!important}
a#Stats1_totalCount:before{line-height:37px}
a#Stats1_totalCount{background:#dd4b39;color:#fff;padding:0px 7px 1px 7px;border-radius:20px}
.Stats .counter-wrapper{width:94%;height:43px;text-align:right;font-weight:500;line-height:41px;color:#333;font-size:16px;border-bottom: 1px solid #f4f4f4;padding:0px 0px 0px 10px}
.Stats .counter-wrapper:after{content:"Tổng lượt xem ";float:left;text-align:left;font-size:16px;color:#333;}
.counts {display:inline-block;width:94%;font-size:16px;line-height:20px;color:#333;border-bottom: 1px solid #f4f4f4;padding: 10px 10px 10px 10px}
.counts .count{display:inline-block;font-size:16px;vertical-align:top;direction:ltr;float:right;color:#fff;width:40px;text-align:center;line-height:22px;border-radius:16px}
.counts:hover .titles:before{color:#333!important;border-radius:2px;border-color:rgba(255,255,255,0.1);}
.post 2{margin-bottom:10px}
.all-posts{background:#00a65a}
.all-comments{background:#00c0ef}
* Nhớ xóa css trước để tránh nó hiển thị không được đẹp nhé
Chúc các bạn thành công!

Trần Thanh Bình

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!. Xem thêm về tôi


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!

» Hãy là con người văn minh từ những câu nói

Loading...